รถตัก Wheels Loader Cat 950

เบาะนั่งและที่พักแขน

เบาะนั่งของ CAT 950 นี้กว้างกว่ารุ่นก่อนๆ และที่พักศรีษะสามารถปรับให้พอดีกับศรีษะได้แล้ว ที่พักแขนด้านขวาสร้างใหม่เพื่อให้เท่ากับด้านซ้ายเพื่อความสะดวกสะบายยิ่งขึ้นเนื่องจากรุ่นก่อนๆที่พักแขนด้านซ้ายและขวาไม่เท่ากัน ที่มา