รถตัก Wheels Loader Cat 950 GC

VISIBILITY

The 950 GC cab offers an unmatched viewing area with a wide, flat, and distortion-free front windshield. The glass stretches to the floor of the cab for excellent visibility to the bucket. The cab roof has channels which direct rain off the corners of the cab keeping windows clear. Front and back wiper ensure that a clear view is maintained. Internal and external rearview mirrors are standard. An optional rearview camera is available to clearly monitor movement behind the machine.

การมองเห็น

ห้องควบคุมของ950 GC เป็นการมองเห็นที่กว้าง ไกล ไร้จุดบอด กระจกที่ทำมาให้ใสและปลอดภัยโดยเฉพาะ ที่ปัดน้ำฝนที่คอยรักษาการมองเห็นทั้งหน้าและหลัง รวมทั้งกระจกมองข้างหลังที่ทำให้การเคลื่อนไหวได้อย่างสะดวกสะบายไร้กังวล ข้อมูลจาก www.cat.com