ต้นทุนการทำงานของเครื่องจักรให้เช่า

หากท่านคิดจะเป็นเจ้าของเครื่องจักรสักคัน ไม่ว่าจะใช้ในกิจการของตนเอง หรือนำมาให้เช่าเครื่องจักร
สิ่งแรกที่ต้องทราบก่อนคือ เครื่องจักรมีค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนอย่างไร ตามมาดูกันครับ

ค่าใช้จ่ายแบ่งง่ายเป็น 3 ส่วนดังนี้

 1. Initial Cost (ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น) คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตั้งแต่การซื้อเครื่องจักร และค่าจดทะเบียน, ค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดตั้งเพิ่มเติม ซึ่งมากน้อยขึ้นกับประเภทของเครื่องจักรที่ท่านสนใจจะเป็นเจ้าของ
 2. Operating Cost (ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการ) คือ ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นต้นทุนคงที่และลดได้ยาก เช่น เงินเดือน, ค่าเบี้ยประกันภัย, ค่าภาษีรถ, ค่าใช้จ่ายสำนักงาน, ค่าเช่า เป็นต้น
 3. Working Cost (ค่าใช้จ่ายการทำงาน) คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการทำงานจริง ค่าใช้จ่ายตัวนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่สำคัญที่สุด เพราะกำไรของธุรกิจ ขึ้นกับค่าใช้จ่ายตัวนี้เป็นหลัก โดยแบ่งเป็นข้อย่อย ได้ดังนี้
  • ค่าแรง
  • น้ำมันเชื้อเพลิง
  • ค่าซ่อมบำรุงตามกำหนดเวลา (preventive maintenance)
  • ค่าซ่อมบำรุงอื่น ๆ
ซึ่งจากข้อมูลจากการใช้งานจริงของทางบริษัท บลูบัฟฟาโล่ จำกัด จัดทำเป็นกราฟได้ดังนี้
ต้นทุนเครื่องจักรให้เช่า

จากกราฟจะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากค่าน้ำมันเชื้อเพลิงมากที่สุด การจะลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ลงนั้นมีปัจจัยดังนี้

 1. ความสามารถและการขับขี่ของพนักงานขับรถ ยิ่งคนขับ ขับเก่ง ไม่เร่งเครื่องเกินจำเป็น วางแผนการทำงานได้เป็นขั้นเป็นตอน ก็ช่วยส่งผลให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
 2. การดูแลรักษารถตามกำหนดเวลา (preventive maintenance) ส่งผลให้รถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ทำให้ประหยัดน้ำมัน

ท่านใดสนใจเช่าเครื่องจักร
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
บลูบัฟฟาโล่ ได้เลยครับ