ประวัติความเป็นมา

บลูปัฟฟาโล่ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2538 ทางบริษัทได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการ ให้เช่าเครื่องจักร เพื่อใช้ในการก่อสร้างและรับจ้างทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น แบคโฮ แทรกเตอร์ รถตัก รถบด รถเทรลเลอร์ รถเฮี๊ยบ เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า หลากหลายกลุ่มอาทิเช่น

ลูกค้าแพลนปูนซีเมนต์ เช่น กลุ่มปูนซีเมนต์ไทย  กลุ่มปูนเอเซีย

ลูกค้างานถ่านหิน เช่น บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

ลูกค้างานกะลาปาล์ม เช่น บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นให้บริการ   เพื่อคุณภาพงานที่ดี

พันธกิจ

สร้างความพึงพอใจ  ในด้านบริการให้แก่ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรที่ดี

นำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน