ประเภทเครื่องจักรในบริการของเรา สำหรับให้ท่านลูกค้าเลือกใช้ตรงกับความต้องการ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

Hydraulic Excavator LC

Invalid Displayed Gallery

“Hydraulic Excavator LC” หรือ แบคโฮ บูมยาว 

      ใช้สำหรับ ตักสินค้าจากเรือตามท่าต่าง ๆ    เช่น   ถ่านหิน  แร่ ตั้งกองถ่านหิน ตักผลิต ตักขาย ขุดดินฐานราก ขุดบ่อ ลอกคลอง

Hydraulic Excavator

Invalid Displayed Gallery

“Hydraulic Excavator” หรือ แบคโฮ บูมสแตนดาร์ด       ใช้สำหรับ ขุดดิน หรือ ลูกรัง ตักหิน ทราย ใส่แพลนคอนกรีต

Wheel Loaders

Invalid Displayed Gallery

“Wheel loader” หรือ รถตักล้อยาง   ใช้สำหรับ ตักหิน ทราย ใส่แพล้นคอนกรีต ตักถ่านหิน และตักสินค้าประเภทอื่นทุกชนิด ติดต่อ 0816967399 คุณดอน