สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับชนิดของเครื่องจักรและการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามเนื้องาน

บริษัท บลู บัฟฟาโล่ จำกัด ที่อยู่ : 20 ถนนบางบอน3  ซอย 7 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานาคร 10160 โทร. 081-696-7399 EMAIL : donbangbon@gmail.com