Bluebuffalo บลูบัฟฟาโล่ เครื่องจักรให้เช่า

ประวัติความเป็นมา

บลูปัฟฟาโล่ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2538 ทางบริษัทได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการ ให้เช่าเครื่องจักร เพื่อใช้ในการก่อสร้างและรับจ้างทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น แบคโฮ แทรกเตอร์ รถตัก รถบด รถเทรลเลอร์ รถเฮี๊ยบ เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า หลากหลายกลุ่มอาทิเช่น

 

ลูกค้าแพลนปูนซีเมนต์ เช่น กลุ่มปูนซีเมนต์ไทย  กลุ่มปูนเอเซีย

 

ลูกค้างานถ่านหิน เช่น บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)

 

ลูกค้างานกะลาปาล์ม เช่น บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)

 

CPAC
เอเชียกรีนเอนเนอยี่
เอเชียไบโอแมส

วิสัยทัศน์

 มุ่งมั่นให้บริการ   เพื่อคุณภาพงานที่ดี

พันธกิจ

ติอต่อสอบถาม